Parcel·la urbana en VENTA al Palau d'Anglesola.

Referència 25-22-1854 Tipus d'Immoble ,

Parcel·la urbana en VENTA al Palau d’Anglesola. Amb una superfície de 402m2. Separació a vial, fons i lateral: 3m, edificació aïllada plurifamiliar o unifamiliar, edificabilitat neta de 0,58 de sostre / m2 sòl (233,16m2), alçada màxima 7,50m corresponents planta baixa i 1 planta pis, us global residencial, complementat amb els usos comercials i de serveis compatibles. Urbanitzada amb tots els serveis.

80.000

Demana cita personalitzada