Serveis

La nostra filosofia és convertir en senzilla i segura la venda o el lloguer del teu immoble. T’aportem la nostra experiència i t’acompanyem en tot el procés.

1. ESTUDI DE L’IMMOBLE I PERSPECTIVES DEL MERCAT

Visitem la teva propietat per fer una valoració, estudiem els seus punts forts i febles i ho comparem amb la resta d’immobles del mercat, i analitzem totes les variables per a determinar la viabilitat del lloguer o la venda en cada moment.

Revisem tota la documentació necessària per iniciar el procés i t’ajudem a obtenir el que falti mitjançant la nostra xarxa de col·laboradors:

 • Escriptures de propietat
 • Cèdula d’habitabilitat
 • Certificat energètic
 • Informe Inspecció Tècnica dels Edificis
 • Certificat de Final d’Obra
 • Modificacions de la descripció de la construcció
 • Coincidència i validació de coordenades georeferenciades

2. PUBLICITAT EXTENSA I EFICIENT

Realitzem un reportatge fotogràfic per a crear un anunci atractiu per al teu immoble i en fem la màxima difusió per internet. Sempre que sigui possible, posem un cartell a la finca.

3. RECERCA DEL CLIENT ADEQUAT PEL SEU IMMOBLE

Disposem de clients en cartera, a través de la nostra àmplia base de dades, als que oferim el nostre catàleg d’immobles seleccionant-los segons les preferències i possibilitats.

Oferim la protecció del pagament de lloguer a través de companyies asseguradores amb diferents cobertures i preus.

4. REALITZACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS I TRÀMITS NECESSARIS PER A LA COMPRAVENDA O LLOGUER

 • Realització dels contractes de reserva de la compra i de compravenda si fos necessari
 • Gestió del finançament amb l’entitat bancària corresponent
 • Coordinació de les signatures notarials
 • Tramitació, presentació i seguiment de l’escriptura pública notarial de compravenda

TREBALL I COMPROMÍS EXCLUSIU

Només treballem fent intermediació immobiliària en exclusiva amb l’objectiu de dedicar tota la nostra atenció als immobles que gestionem.

Posem per escrit les condicions de treball a través la Nota d’Encàrrec corresponent, tal com obliga la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (18/2007 de 28/12).

Demana cita personalitzada